CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

Informační SW pro správu strojů – SW servisních služeb

 • komplexní nástroj pro dodavatele i zákazníka
 • on-line databáze vozidel (neomezený počet vozidel i uživatelů v systému)
 • evidování událostí v průběhu celého životního cyklu vozidla (uvedení do provozu, preventivní údržba, technická hlášení, opravy, záruky … až po vyřazení vozidla z provozu)
 • shromažďování provozních údajů
 • nástavba k běžné servisní podpoře
 • plánování termínů údržby a oprav
 • systém automatických notifikací
 • možnost vkládání technických hlášení
 • shromažďování podkladů pro záruční servis
 • možnost přizpůsobení systému požadavkům servisu
 • informační vazba na obchodně technickou dokumentaci
Přínosy:
 • provázanost informačních toků mezi provozovatelem a servisem
 • vytvoření kompletní provozní historie vozidla (stroje)
 • servis řízený tahem i tlakem
 • proaktivní přístup k servisu
 • automatické sledovaní termínů
 • důraz na včasné konání preventivní údržby
 • informovanost o průběhu, technickém stavu a opravách
 • možnost vyhodnocování poruchovosti a objevení slabých míst stroje
 • získávání podkladů pro modifikace vozidel (strojů)
 • propojení s KND a technologickými listy

CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij