CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

Technické publikace dle S 1000D

 • mezinárodně uznávaný standard specifikací pro tvorbu technických publikací - obchodně technické dokumentace pro civilní průmysl, průvodní, provozní dokumentace pro obranný průmysl v návaznosti na učební pomůcky pro jakékoliv civilní nebo vojenské prostředky, resp. zařízení
 • byl vyvinut v úzké spolupráci mezi průmyslovou a uživatelskou sférou - synergie dosažení nejlepšího výsledku - poměr cena/výsledek
 • stanovuje proces tvorby, zpracování, údržby, aktualizace a prezentace technických publikací a učebních pomůcek s maximálním využitím digitálních informací
 • je to osvědčený koncept pro zpracování, dodávku a sledování životního cyklu technických publikací pro výrobce i uživatele
Přínosy zpracování technických publikací a učebních pomůcek podle zásad standardu S 1000D:
 • snížení nákladů na technické publikace vyloučením dodávání duplicitních datových modulů a použitím pouze relevantních informací pro logistickou podporu
 • zvýšení kvality technických publikací a jejich distribuce po celou dobu životního cyklu nejen publikací, ale i techniky
 • udržování aktualizací jednotlivých publikací pomocí řízení datových modulů v databázi CSDB v rámci životního cyklu
 • efektivní využití elektronických verzí technických publikací v informačních systémech
 • správné využívání technických publikací ve spojení s využitím edukačních pomůcek vede ke snižování nákladů na záruční a pozáruční servis vlivem chybných manipulací s technikou, validaci a výměnu dat mezi zainteresovanými účastníky díky definovaným pravidlům (struktuře) elektronických dat
 • správu elektronických dat různými SW systémy
 • převod elektronických dat mezi různými informačními systémy
 • zapojení do mezinárodních projektů využívajících přenos elektronických dat dle standardu S 1000D
 
CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij