CM Engineering
CM Engineering CM Engineering

Politika kvality

  • pozorně nasloucháme svým zákazníkům
  • snažíme se porozumět všem požadavkům našich zákazníků
  • každý přijatý úkol splníme přesně a včas, účinně si se zákazníkem vzájemně vyměňujeme informace
  • chováme se ke svým zákazníkům a k sobě vzájemně s úctou
  • známe a dodržujeme legislativní požadavky, předpisy a postupy pro zabezpečování kvality

V Praze dne 7.1.2016

CM Engineering
MOTTO: Jednu informaci vícekrát použij